www.beskydy.cz - Beskydy - Beskydy - Chráněná území

Beskydy - Chráněná území

Obzvláště cenné části přírody jsou chráněny formou maloplošných chráněných území. Na území CHKO Beskydy je realizována zvláštní ochrana na 44 maloplošných zvláště chráněných územích, z toho :

7 národních přírodních rezervací,
20 přírodních rezervací,
22 přírodních památek,
1 národní pámátka.
Dále je v působnosti Správy CHKO Beskydy národní přírodní rezervace Čantoria.
Několik dalších se připravují k vyhlášení.


Pro chráněná území je vypracováván tzv. ochranný režim. U jednotlivých území se jen málo odlišuje, uvádíme proto hlavní podmínky, které je nutno dodržovat v chráněných územích se zpravidla vylučují lidské zásahy průchod je povolen pouze po značkovaných turistických cestách či naučných chodnících sběr přírodnin se povoluje pouze pro vědecké účely a na základě písemného povolení ministerstva kultury odborné i naučné exkurze skupin jsou v některých z nich povoleny pouze v doprovodu pracovníků ochrany přírody.

Správa CHKO Beskydy pečuje též o terénní zařízení ochrany přírody. Jde o značení hranic chráněné krajinné oblasti na dřevěných rozcestnících a dále informační tabule v turistických střediscích. Poměrně mladou formou informací pro návštěvníky jsou naučné stezky.

Naučná stezka Mionší
Nejstarší z naučných stezek v Beskydech. Nachází se v blízkosti Dolní Lomné a v současné době není přístupná.

Značná pozornost ze strany Správy CHKO Beskydy je věnována práci s veřejností. Je realizována přednáškovými a exkurzními akcemi, spoluprací se školami (praxe, vedení odborných prací), poskytováním rozhovorů a pořádáním tiskových konferencí pro média, komunikací s veřejností pomocí propagačních a informačních letáčků, tvorbou systému informačních panelů o CHKO a maloplošných ZCHÚ. Správa CHKO Beskydy vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, je oprávněna vyhlašovat přírodní rezervace a přírodní památky a zároveň plní odborné činnosti v ochraně přírody. Provádí přírodovědné průzkumy dokumentaci a potřebná šetření, spolupracuje s výzkumnými institucemi, školami.

Správa CHKO.


InfoČesko

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Ochrana osobních údajů | Soubory Cookies | Doporučujeme
Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Copyright (C) 1998-2022 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b